ʮRnҡҡͷMU˿µZhunHuŸеʧ
Gunݵˣnguyen huy hoan

ͨZhn֤1749/GP-TTTT
ϢY2017Nin428F

׵Zh12ŹYľ6ML6-12Vinhomes
Me Tri WardNam Tu LiemQ

绰0847 100 247 /ʼ

B4¥ –
Duong Dinh nghe – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-